Персональний склад

спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та

ДУ „Інститут гастроентерології НАМН України”

1. Голова спеціалізованої вченої ради– д. мед. н., проф. СТЕПАНОВ Юрій Миронович, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», 14.01.36 – гастроентерологія

2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02, д. мед. н., проф. ШОСТАКОВИЧ-КОРЕЦЬКА Людмила Романівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 14.01.10 – педіатрія

3. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02, к. мед. н., доц. БУДЗАК Ігор Ярославович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 14.01.36 – гастроентерологія

4. Д. мед. н., проф. БОРИСОВА Тамара Петрівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 14.01.10 – педіатрія

5. Д. мед. н., проф. ВИСОЧИНА Ірина Леонідівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 14.01.10 – педіатрія

6. Д. мед. н., проф. ІЛЬЧЕНКО Світлана Іванівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 14.01.10 – педіатрія

7. Д. мед. н., проф. КОВАЛЬ Олена Акіндинівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 14.01.11 – кардіологія

8. Д. мед. н., проф. КОЛЕСНИК Михайло Юрійович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 14.01.11 – кардіологія

9. Д. мед. н., проф. КУРЯТА Олександр Вікторович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 14.01.11 – кардіологія

10. Д. мед. н., проф. ЛЕЖЕНКО Геннадій Олександрович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 14.01.10 – педіатрія

11. Д. мед. н., проф. МАВРОПУЛО Тетяна Карлівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 14.01.10 – педіатрія

12. Д. мед. н., проф. МИХАЙЛОВСЬКА Наталія Сергіївна, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, 14.01.11 – кардіологія

13. Д. мед. н., ст. наук. співр. МОСІЙЧУК Лідія Миколаївна, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», 14.01.36 – гастроентерологія

14. Д. мед. н., проф. ОСЬОДЛО Галина Василівна, Українська військово-медична академія МО України, спеціальність 14.01.36 – гастроентерологія

15. Член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., проф. ПЕРЦЕВА Тетяна Олексіївна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 14.01.11 – кардіологія

16. Д. мед. н., проф. ПОТАБАШНІЙ Валерій Аркадійович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України 14.01.11 – кардіологія

17. Д. мед. н., проф. ПОХИЛЬКО Валерій Іванович, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», 14.01.10 – педіатрія

18. Д. мед. н., ст. наук. співр. РАТЧИК Вадим Михайлович, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», 14.01.36 – гастроентерологія

19. Д. мед. н., проф. СЕРГІЄНКО Олена Іванівна, Харківська медична академія післядипломної освіти, 14.01.36 – гастроентерологія

20. Член-кор. НАМН України, д. мед. н., проф. ФІЛІППОВ Юрій Олександрович, КЗ «Обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова», 14.01.36 – гастроентерологія.

21. Д. мед. н., доц. ХАНЮКОВ Олексій Олександрович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України 14.01.11 – кардіологія

22. Д. мед. н., проф. ЧУХРІЄНКО Неоніла Дмитрівна, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 14.01.36 – гастроентерологія

23. Д. мед. н., проф. ШЕВЧЕНКО Борис Федорович, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», 14.01.36 – гастроентерологія