12.05.2021 - засідання ради

Дата публикации: 02.01.2018 17:48:49

12 травня 2021 року о 10 годині відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради.

1. Планується захист дисертації на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія.

Дисертант - Косова Ганна Анатоліївна.

.

Назва дисертації - Структурно-функціональний стан серця і судин у хворих на артеріальну гіпертензію в середньому і похилому віці.

2. Планується захист дисертації на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія.

Дисертант - Подлужний Сергій Георгійович.

Назва дисертації - Вплив нейрогуморальних факторів на перебіг пароксизмальної фібриляції передсердь у хворих із ішемічною хворобою серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою.